Zapytanie ofertowe nr 4/FPK/2015

0 comments

W związku z realizacją projektu pn.:
Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa” w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy platformy komunikacyjno-logistycznej wraz z administracją i zarządzaniem urządzeniami sieciowymi, zapewnieniem platformie dostępu do Internetu oraz szkoleniem instruktażowym, a także strony www w ramach w/w projektu.

Pobierz zapytanie

Udostępnij