Zapytanie ofertowe nr 2/FPK/2015

0 comments

W związku z realizacją projektu pn.:
Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa” w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego w ramach w/w projektu.

Pobierz zapytanie

Sprostowanie do zapytania

Protokół z wyboru ofert

Udostępnij