Zapytanie ofertowe nr 10/FPK/2015

1 comments

W związku z realizacją projektu pn.:
Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa” w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy materiałów i prototypów na potrzeby realizacji badań.

Pobierz zapytanie

Udostępnij

Comments ( 1 )