Dział B+R

Działalność badawcza i rozwojowa Klastra obejmuje trzy rodzaje działań:

a) badania podstawowe, tj. prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o używanych materiałach, funkcjonowaniu prototypu w danym środowisku, zasad działania danej technologii,

b) badania przemysłowe, tj. to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;

c) prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Wykonawstwo prototypów i modeli nowych wzorów mebli
Prototypy mebli wykonujemy według wzorów własnych, a także według specyfikacji/wzorów przedstawionych przez klienta.

Projektowanie 2D, 3D i wizualizacje
Zakres usług serwisowych obejmuje : – projektowanie mebli: AutoCAD, Inventor+Woodworks, Top Solid, Solid Works, wizualizacje przestrzenii produktów 3ds Max +V-Ray, InteriCAD, Key Shot .