Porozumienie podpisane :)

0 comments

Klaster Grupa Meblowa HoReCa podpisała porozumienie o współpracy z Zasadniczą Szkołą Zawodową START w zakresie organizowania i realizowania kształcenia praktycznego ( przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym) w podmiocie stanowiącym potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta szkoły w zawodzie : stolarz , tapicer.

Udostępnij