Informacja o wyborze oferty nr 7/FPK/2015 i nr 8/FPK/2015